Lääkkeiden saatavuus

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat globaalisti kasvava ilmiö, joka koskettaa myös Suomea. Lääkealan toimijat tekevät yhteistyössä kaikkensa varmistaakseen, että suomalaiset potilaat saavat tarvitsemansa lääkehoidon. Osa saatavuusongelmista johtuu kuitenkin tekijöistä, joihin Suomesta käsin voidaan vaikuttaa hyvin rajallisesti.

Lääkkeiden saatavuus Suomessa on yleisesti hyvin varmaa. Suomalainen potilas saa tarvitsemansa reseptilääkkeen apteekista välittömästi mukaansa yli 98 %:n varmuudella, ja vuorokauden sisällä lähes aina (99,6 %). 

Suomen apteekkiverkko kattaa koko maan. Lääkkeiden hyvä saatavuus myös syrjäseuduilla pyritään varmistamaan lainsäädännöllä. Apteekit kehittävät osaltaan uusia palvelumuotoja, mm. verkkoapteekkitoimintaa ja kotiinkuljetuspalveluita. 

Katkokset lääkkeiden saatavuudessa eivät onneksi useinkaan näy potilaalle asti, sillä usein saatavilla on vastaava, lääkevaihdon piirissä oleva valmiste, jonka apteekki voi toimittaa saman tien. 

Tarvittaessa potilas ohjataan hankkimaan lääkäriltä uusi resepti toiselle, korvaavalle valmisteelle, mikäli automaattista vaihtoa apteekissa ei voida tehdä. Potilaan tilannetta helpottaisi kuitenkin edelleen se, mikäli lääkäreillä olisi reseptiä kirjoittaessaan ajantasainen tieto kunkin lääkkeen saatavuudesta. Reseptit voitaisiin tällöin kirjoittaa jo valmiiksi niille tuotteille, joita on tarjolla. 

Lue lisää, mistä saatavuusongelmat voivat johtua.