Ilmoita haittavaikutuksista

Merkittävä vastuu haittavaikutusten tietojen kertymisestä on myös lääkkeiden käyttäjillä ja terveydenhuollon ammattilaisilla. Pitkän aikajänteen turvallisuustietoa lääkkeitä kehittäville yrityksille kertyy vain, jos kaikista haittavaikutuksista tai epäilystä tehdään ilmoitus.

Lääkkeiden ja rokotteiden haittavaikutuksista voi ilmoittaa kuka tahansa; lääkärit, apteekkihenkilökunta sekä kaikki muut terveydenhuollon ammattilaiset, mutta myös tavalliset lääkkeen käyttäjät.

Jos epäilet, että lääkkeesi vaikuttaa haitallisesti, kerro siitä hoitavalle lääkärillesi, apteekkihenkilökunnalle tai ilmoita siitä Fimealle tai myyntiluvan haltijalle itse. Tieto myyntiluvan haltijasta löytyy lääkepakkauksesta ja ohjeet haittavaikutuksen ilmoittamisesta kunkin yrityksen verkkosivuilta.

Lue lisää: Tietoa Fimean haittavaikutusjärjestelmästä