Saatavuusongelmiin ei ole olemassa yhtä yksittäistä syytä. Lääkkeiden valmistus ja jakelu on monimutkainen kokonaisuus, johon vaikuttavat kaikki eri toimijat lääkkeiden ja niiden raaka-aineiden valmistajista ja jakelevista tukkukaupoista apteekkeihin, sairaaloihin ja alan viranomaisiin. 

Lääkkeiden valmistus on keskittynyt viime vuosina globaalisti. Valmistuspaikan haasteet, kuten raaka-ainepula, tuotantoprosessin laatuongelma tai vaikkapa luonnonmullistuksen aiheuttama tuotantohäiriö, voivat johtaa maailmanlaajuisiin, ajoittain pitkäkestoisiinkin vaikutuksiin. 

Saatavuushäiriöt voivat johtua myös nopeista muutoksista yksittäisten lääkkeiden kansainvälisessä kysynnässä. Tällöinkin lääkkeen laatu tulee turvata ja toimitukset voivat viedä ennakoitua enemmän aikaa.

Me Suomessa olemme riippuvaisia ulkomailta tulevista tavarakuljetuksista, joiden häiriöt heijastuvat lääkkeiden saatavuuteen täälläkin. Suomessa saa myydä vain suomenkielisiä lääkepakkauksia. Koska olemme pieni maa ja meillä on harvinainen kieli, olemme pieni markkina. Lääkkeiden kysynnän ennustaminen on haastavaa, ja tämä saattaa aiheuttaa saatavuusongelmia.

Ennakoimatonta vaihtelua kysyntään voivat aiheuttaa esimerkiksi epidemiat, sairaaloiden tarjouskilpailuista seuraava lisääntynyt kysyntä tai kilpailevan valmisteen saatavuusongelmat. Myös yllättävä kysynnän muutos jossain toisaalla voi merkitä sitä, että rajallinen kapasiteetti käytetään jonkin muun maan kuin Suomen tarpeisiin. 

Muutokset lääkkeen tuotannossa vaativat aina viranomaisen hyväksynnän. Muutosten toteuttaminen ja niiden käsittely viranomaisen puolella vie paljon resursseja ja aikaa. Viiveet viranomaiskäsittelyssä voivat heijastua myös lääkkeen saatavuuteen. Lääkkeiden laadun turvaaminen on silti ensisijaisen tärkeää.